Monday, 19/04/2021 - 07:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Hiền

TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY THÀNH LẬP QUẬN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12/2020- LỚP 9/2

 

TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY THÀNH LẬP QUẬN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12/2020- LỚP 9/2

 

PHẦN I

TRUYỀN THỐNG 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ( 22/12/1944 - 22/12/2020 ) VÀ 31 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2020)

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Trải qua 76 năm xây dựng, phát triển đã kế thừa và phát huy truyền thống kinh ngiệm đánh giặc của dân tộc, vừa chiến đấu vừa xây dựng, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và trưởng thành.

Trong Luận cương Chính trị đầu tiên, Đảng ta đã khẳng định con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc phải tổ chức ra Quân đội công nông để giành và giữ chính quyền. Vì vậy, ngay sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, các tổ chức vũ trang lần lượt được hình thành, phát triển mạnh mẽ, rộng khắp đòi hỏi cách mạng Việt Nam lúc này phải có một đội quân chủ lực thống nhất đáp ứng nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

Tháng 12 năm 1944 Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị ghi rõ: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ các du kích Cao - Bắc - Lạng số cán bộ, đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội quân chủ lực…Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang… nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước chúng ta…”

Chấp hành chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại châu Nguyên Bình, Cao Bằng, trong một khu rừng nằm giữa 2 tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp tổ chức lãnh đạo và tuyên bố thành lập Đội. Đội gồm 34 người (có 3 nữ) chia làm 3 tiểu đội, có chi bộ Đảng lãnh đạo. Vũ khí của đội gồm có 34 khẩu súng các loại. Sau lễ thành lập, toàn đội đã ăn một bữa cơm nhạt, không rau, không muối để tượng trưng cho tinh thần chịu đựng gian khổ của người chiến sĩ cách mạng.

Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cả nước thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 15/5/1945, sau buổi lễ thống nhất tại Định Biên Thượng, Định Hóa, Thái Nguyênđồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành Tư lệnh các lực lượng vũ trang thống nhất, mang tên Việt Nam giải phóng quân.

Cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn, Việt Nam giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân. Năm 1946, Vệ Quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TƯ quyết định lấy ngày 22/12 hàng năm là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, Ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. 31 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng: 

Một là, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm môi trường, ổn định hòa bình và an ninh cho sự phát triển đất nước, làm thất bại nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. 

Hai là, sức mạnh được tăng cường, tăng thêm khả năng ngăn chặn và loại trừ nguy cơ chiến tranh và các tình huống xâm phạm an ninh quốc gia, nếu xảy ra. 

Ba là, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân. 

Bốn là, hình thành thế chiến lược bảo vệ tổ quốc trong điều kiện mới. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận An ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai rộng khắp, chặt chẽ, thế trận lòng dân được củng cố. 

Năm là, lực lượng vũ trang mà nòng cốt là Quân đội nhân có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy phát huy những truyền thống tốt đẹp mà ông cha để lại, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam phát triển toàn diện.

PHẦN II

BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

          1. Khái quát về biển đảo Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia nằm trên bờ phía Tây của Biển Đông, có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên một vùng biển có diện tích hơn 1 triệu km2(29% diện tích Biển Đông, rộng gấp 3 lần diện tích lãnh thổ đất liền). Bờ biển Việt Nam dài khoảng 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam ở cả 3 hướng: Hướng Đông, Hướng Nam và hướng Tây Nam.

Chỉ số chiều dài bờ biển trên diện tích đất liền của nước ta là xấp xỉ 0,01 (nghĩa là cứ 100 km2 đất liền có 1km bờ biển).

Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước thì trong đó có 28 tỉnh, thành phố có biển. Việt Nam có chủ quyền trên 3.000 hòn đảo lớn nhỏ và có 2 quần đảo xa bờ đó là quần đảo Hoàng Sa và quần đảoTrường Sa.

2. Biển đảo với sự phát triển kinh tế đất nước

- Biển Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Biển Việt Nam là cửa ngõ giao lưu của các ngành kinh tế trong nước, khu vực và quốc tế, nằm án ngữ trên con đường hàng hải và hàng không huyết mạch thông thương giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa Châu Âu, trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực.

- Biển Việt Nam có tiềm năng tài nguyên phong phú, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt. Trữ lượng dự báo tại vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam vào khoảng 10 tỷ tấn dầu quy đổi, trữ lượng khai thác từ 4 đến 5 tỷ tấn, trữ lượng khí đốt dự báo khoảng 1.000 tỷ m3.

- Nguồn lợi thủy hải sản nước ta được đánh giá vào loại phong phú trong khu vực. Theo các điều tra về nguồn lợi hải sản, tính đa dạng sinh học trong vùng biển nước ta đã phát hiện được khoảng 11.000 loài sinh vật cư trú, trong đó có 6.000 loài động vật đáy, 2.400 loài cá (trong đó có 130 loài cá có giá trị kinh tế), và nhiều loài rong biển, động vật phù sa, thực vật phù du, tôm biển…

- Biển Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển du lịch - ngành công nghiệp không khói, hiện đã và đang đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế của đất nước.

Biển, đảo nước ta có vị trí đặc biệt quan trọng về Quốc phòng - An ninh. Từ nhiều năm nay, nhất là từ những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX đến nay, trên Biển Đông đang tồn tại những tranh chấp biển, đảo rất quyết liệt và phức tạp. Đây cũng là những nhân tố gây mất ổn định, tác động tiêu cực tới quốc phòng và an ninh của nước ta.

Ngày nay biển càng có ý nghĩa quan trọng và sống còn đối với toàn nhân loại và với từng quốc gia dân tộc. Tình hình an ninh, chính trị, an toàn trên biển có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh, chính trị quốc gia. Chúng ta sẽ không hoàn thành sự nghiệp CNH, HĐH đưa nước ta trở thành một nước văn minh, giàu mạnh và hiện đại nếu chúng ta không quan tâm phát triển kinh tế biển và tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

3. Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

a) Quần đảo Hoàng Sa:

* Về vị trí địa lý: Quần đảo bao gồm trên 30 đảo đá, cồn san hô và bãi cạn, nằm ở biển Đông, khoảng từ 15o45’ đến 17o15’ vĩ bắc và từ 111o đến 113o kinh đông, có diện tích khoảng 15.000 km2, diện tích toàn bộ phần nổi của quần đảo khoảng 10 km2, cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 120 hải lý. Quần đảo này chia thành hai nhóm An Vĩnh và Trăng Khuyết; có vị trí khá đắc địa, có khả năng khống chế Biển Đông, đường giao thông trên biển và trên không trong khu vực. Ở đây có nhiều tài nguyên biển có giá trị, nhất là dầu lửa, khí đốt, tổ yến, san hô và nhiều loài sinh vật biển khác.

* Về địa giới hành chính: Là huyện đảo thuộc thành phố Đà Nẵng.

Năm 1951, tại Hội nghị San Francisco, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng BNG Chính quyền miền Nam VN Trần Văn Hữu tuyên bố quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ VN, và không gặp phải kháng nghị hay bảo lưu nào từ 51 nước tham dự hội nghị.

Năm 1961, chính phủ Sài Gòn ban hành sắc lệnh khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam của VNCH và thiết lập 1 sân bay nhỏ tại đây. Trong thời gian từ 1964 - 1970, Hải quân Trung Quốc và Hải quân quân đội Ngụy liên tục chạm súng trên hải phận Hoàng Sa nhưng không có thương vong.

Năm 1974 thực hiện Hiệp định Pa ri về Việt Nam, quân đội Mỹ rút ra khỏi Việt Nam, không còn bảo vệ đồng minh VNCH nhân cơ hội này Trung Quốc tiến hành đánh chiếm toàn bộ cụm đảo phía tây của Hoàng Sa vào tháng 01/1974 lúc đó do quân đội Việt Nam cộng hoà đang bảo vệ và Trung Quốc chiếm giữ hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa từ đó đến nay.

b) Quần đảo Trường Sa:

* Về vị trí địa lý: Quần đảo nằm giữa Biển Đông về phía Đông Nam nước ta, khoảng từ 6o đến 12o vĩ bắc và từ 11130’ đến 11720’ kinh đông, trên vùng biển rộng khoảng 180.000 km2,cách Cam Ranh khoảng 248 hải lý, gồm trên 100 đảo đá, bãi cạn, cồn san hô và bãi ngầm. Diện tích toàn bộ phần đất nổi của quần đảo khoảng 10 km2, được chia làm 8 cụm (Song Tử, Loại Ta, Thị Tứ, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên), đảo cao nhất là Song Tử Tây, đảo lớn nhất là đảo Ba Bình.

Quần đảo này án ngữ trên tuyến đường hàng hải quốc tế nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Đương và Đại Tây Dương, là tuyến đường huyết mạch có lưu lượng tàu thuyền tấp nập vào hàng thứ 2 trên thế giới.

Về địa giới hành chính: Là huyện đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa.

- 9 đảo nổi gồm: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn, Phan Vinh, Trường Sa Đông, Trường Sa và An Bang.

- 12 đảo chìm gồm: Đá Nam, Đá Thị, Đá Lớn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây, Đá Đông, Đá Lát, Tiên Lữ, Tốc Tan, Núi Le và Thuyền Chài.

Đảng ta khẳng định trước sau như một: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta luôn có chủ trương giải quyết những vấn đề còn bất đồng trên biển, thông qua đàm phán, hiệp thương hữu nghị, hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước quốc tế về luật biển năm 1982. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; Lấy giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là lợi ích cao nhất để xây dựng đất nước theo định hướng XHCN./.

PHẦN III: Cho  học sinh xem video về chiến thắng hào hùng của dân tộc

  - Cho học sinh nghe những bài hát ca ngợi về người lính biển

  - Cho học thi trả lời câu hỏi tìm hiểu về biển đảo

  - GV phân công cho 5 học sinh làm bài và nộp 

 Bài của em : Trần Lê Mỹ Duyên

   Lớp 9/2

CUỘC THI  TÌM HIỂU VỀ CHỦ ĐIỂM

Chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành QĐNDVN (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm ngày hội QPTD (22/12/1989 - 22/12/2020)”

 Câu 1: Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào thời gian nào? Tại đâu?

Trả lời:

 Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 22/12/1944. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại châu Nguyên Bình, Cao Bằng, trong một khu rừng nằm giữa 2 tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo.

 Câu 2: Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi thành lập có những tên gọi khác là gì?

Trả lời:

- Ngày 22/12/1944: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

- Cuối tháng 8/1945: Vệ Quốc quân.

- Năm 1946: Quân đội Quốc gia Việt Nam.

- Năm 1950: Quân đội nhân dân Việt Nam.

Câu 3: Ai là người đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ tổ chức lãnh đạo và tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Trả lời: Võ Nguyên Giáp

Câu 4: Biển, đảo Việt Nam có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế đất nước?

       Trả lời:

        - Biển Việt Nam là cửa ngõ giao lưu của các ngành kinh tế trong nước, khu vực và quốc tế;

        - Biển Việt Nam có tiềm năng tài nguyên phong phú, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt;

- Nguồn lợi thủy hải sản rất phong phú và đa dạng trong khu vực và trên thế giới;

- Biển Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển du lịch - ngành công nghiệp không khói;

Biển, đảo nước ta có vị trí đặc biệt quan trọng về Quốc phòng - An ninh.

Câu 5. Quần đảo Trường Sa có bao nhiêu đảo nổi và bao nhiêu đảo chìm?

Trả lời:

Gồm 9 đảo nổi (Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn, Phan Vinh, Trường Sa Đông, Trường Sa và An Bang) và 12 đảo chìm (Đá Nam, Đá Thị, Đá Lớn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây, Đá Đông, Đá Lát, Tiên Lữ, Tốc Tan, Núi Le và Thuyền Chài).

Câu 6. (Tham gia dự thi bài viết đăng Website) Em hãy viết 1 đoạn văn nêu cảm tưởng về Hình ảnh Chú Bộ đội hoặc viết 1 bức thư gửi chú bộ đội (hoặc bố, mẹ, người thân) đang công tác  đang làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa, nhân dịp Tết Tân Sửu-2020.

Trả lời:

                                                                           Cam Thành Bắc ngày 22/12/2020

Kính gởi các chú bộ đội Trường Sa kính mến!

       Lời đầu thư, cháu xin chúc các chú thật nhiều sức khỏe và gởi tới các chú ngàn lần yêu thương. Cháu hy vọng bức thư nhỏ bé này sẽ cùng với cánh chim hải âu bay đến quần đảo thiêng liêng của tổ quốc, đến với các chú và gắn kết trái tim với những con người chưa từng gặp mặt nhau như các chú và cháu.

      Cháu xin tự giới thiệu về bản thân mình. Cháu tên là Trần Lê Mỹ Duyên, học sinh lớp 9/2, trường THCS Nguyễn Hiền, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Các chú ạ, cháu chưa bao giờ được đặt chân trên vùng đảo thiêng liêng như Hoàng Sa, Trường Sa mà các chú đang canh giữ ngày đêm. Qua lời cô giảng, cháu được biết ở nơi đó có nắng, có gió, có vị mặn mòi của biển mà cháu yêu da diết ví gia đình cháu cũng chủ yếu sống bằng nghề biển chú ạ. Biển là một phần máu thịt của gia đình cháu nói riêng và quê hương Khánh Hòa nói chung. Có lẽ vì thế, mà cháu có một tình yêu đặc biệt với mối mỗi vùng biển trên quê hương mình. Cháu yêu những con sóng dạt dào, lúc mãnh liệt, lúc hiền hòa, yêu cánh buồm no gió và cháu yêu màu áo hải quân của các chú. Vì vậy, các chú hãy cố gắng lên, đứng vững trên đôi chân bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa- một phần máu thịt của mảnh đất hình chữ S này nhé các chú.

      Cứ vào dịp 22/12 và tết Tân Sửu đang cận kề, cháu lại nhớ đến các chú. Mỗi ngày đến lớp, cháu được nghe thầy cô giáo giảng bài. Chúng cháu phần nào hiểu được những khó khăn vất vả mà các chú phải trải qua. Giữa chốn ngút ngàn trùng khơi, quanh năm trập trùng sóng vỗ ấy, các chú phải đương đầu với sự khắc nghiệt của thời tiết, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, sự cô đơn buồn bã giữa đêm khuya ví nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ quê hướng xứ sở, nơi đó có mẹ già mỏi mắt ngóng chờ con, nơi đó có có người vợ hiền, con thơ đang từng ngày, từng giờ mong các chú trở về, nhất là trong dịp tết đoàn viên. Vĩ lẽ đó, chúng cháu rất cảm phục, ngưỡng mộ sự hy sinh thầm lặng của các chú, những người hùng của đất nước mà thế trẻ chúng cháu mãi khắc ghi.. Trong buổi ngoại khóa sáng thứ 4, chúng cháu được nghe cô giáo chủ nhiệm ôn lại truyền thống 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam. Chúng cháu được biết những chiến công, những mất mát hy sinh, chúng cháu càng khâm phục và thương các chú vô cùng.

     Các chú ạ!

      Chúng cháu biết, lính biển các chú thường xuyên phải xa nhà, xa quê hương có lẽ các chú rất buồn. Nhất là vào dịp tết, khi mà mọi người đang quây quần trong bữa cơm tất niên, thì ở ngoài đó các chú đang làm nhiệm vụ, đang cầm chắc tay súng để bảo vệ vùng biển thiêng của tổ quốc. Khi màn đêm buông xuống, chắc hẳn các chú nhớ nhà, nhớ người mẹ già đang ngóng chờ con, nhớ người vợ với nỗi nhớ không nguôi, nhớ con thơ đang từng ngày đợi cha. Các chú  hãy yên tâm nơi hậu phương này, vì ở nơi đây mọi người đang cố gắng sống và làm việc thật tốt đề các chú vững tâm thực hiện nhiệm vụ. Mọi người ở đất liền vẫn luôn hướng về mảnh đất anh hùng, luôn sát cảnh cùng các chú.

    Các chú ạ, cháu muốn nói nhiều lắm nhưng thời gian không cho phép, vì dạo này trường cháu đang chuẩn bị thi học kỳ I, cháu phải tập trung nhiều vào ôn tập. Cháu xin dừng bút tại đây. Cuối thư, cháu xin chúc các chú luôn mạnh khỏe, vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các bạn học sinh trường Nguyễn Hiền chúng cháu luôn tự hào về các chú. Chúng cháu hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tập tốt, mai này xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cháu mong một lần được đặt chân trên mất đất thiêng liêng này để được gặp các chú. Tạm biệt các chú, yêu các chú nhiều!

                                                                                                             Cháu ngoan của các chú

                                                                                                  Trần Lê Mỹ Duyên

 

                                                                              Tác giả: Hồ Thị Đào

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 30
Tháng 04 : 486
Năm 2021 : 2.540