Monday, 19/04/2021 - 06:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Hiền
  • Đề cương ôn tập Học kyd 1 môn Hóa học (lớp 8, 9) - môn Sinh học - môn Địa lý
  • Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Tiếng Anh và đề kiểm tra
  • Đề cương ôn tập môn Ngữ văn Học kỳ 1
  • Đề cương ôn tập kiến thức tại nhà môn Toán và Vật lý
  •      Mô hình trường học mới là đổi mới dựa trên định hướng đổi mới đồng bộ cách tiếp cận các thành tố đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường, xây dựng môi trường học tập có tính tham gia và dân chủ, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất ...
Tài nguyên