Thành tích đạt được của nhà trường

 
Năm họcDanh hiệu thi đuaCơ quan ban hành
2014-2015Tập thể lao động xuất sắcQĐ số 2295/QĐ-UBND ngày 21/08/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
2014-2015Giấy khenQĐ 1199/QĐ-CTUBND ngày 30/07/2015 của UBND huyện Cam Lâm khen đơn vị dẫn đầu thi đua cấp THCS
2015-2016Tập thể lao động tiên tiếnQĐ khen thưởng của UBND huyện Cam Lâm
2015-2016Cờ thi đua