LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Danh sách cán bộ quản lý qua các thời kỳ

Họ tênchức vụnăm công tác
La Đức PhátHiệu trưởng01/10/1985-06/11/2006
Nguyễn Văn AnhHiệu trương05/11/2006-28/02/2010
Trần Cao NhưHiệu trưởng05/03/2010 đến nay
Đinh Thị Ngọc CẩmPhó hiệu trưởng01/10/1985-01/12/2012
Nguyễn Thị LiênPhó hiệu trưởng20/02/2013 đến nay