Kế hoạch phát triển nhà trường năm học 2017-2018

       PHÒNG GD&ĐT  CAM LÂM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS NGUYÊN HIỀN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

    
    

 

 

Số: 152/KH-THCS.NH                   Cam Thành Bắc, ngày 16 tháng 10 năm 2017

  KẾ HOẠCH

Thực hiện định hướng phát triển trường THCS Nguyễn Hiền

Năm học 2017-2018

 
  

 

Căn cứ Kế hoạch số 278/KH-THCS.NH ngày 22/10/2014 của Trường THCS Nguyễn Hiền về việc phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020;

Thực hiện Kế hoạch nhiệmvụ của trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2017-2018,

 Trường THCS Nguyễn Hiền xây dựng Kế hoạch thực hiện định hướng phát triển trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2017-2018như sau:

 

Phần I

Quy mô trường lớp

- Nhà trường biên chế 23lớp với số học sinh là 650/326học sinh nữ.

Trong đó Khối 6: 6 lớp với 158học sinh/84nữ;

                Khối 7: 5lớp với 170học sinh/88nữ;

               Khối 8: 6 lớp với 169học sinh/74nữ;

               Khối 9: 6lớp với 153học sinh/80nữ.

-         Tổng số cán bộ, viên chức toàn trường: 58/40nữ, tỉ lệ nữ 68,9%

Trong đó: Cán bộ quản lý: 2/ 1 nữ; trên chuẩn đào tạo: 2/2, tỉ lệ 100%;

              Giáo viên: 44/32 nữ, trên chuẩn đào tạo: 35/44, tỉ lệ 79,5%

              Tổng phụ trách Đội: 1/1 nữ; trên chuẩn đào tạo 1/1, tỉ lệ 100%;

              Giáo viên chuyên trách: 1

              Giáo viên thiết bị: 1

              Viên chức Văn phòng: 4/4 nữ

              Hợp đồng 68: 5/2 nữ (Bảo vệ: 3, phục vụ: 2)

- Số lượng đảng viên: 26/13 nữ, chiếm tỉ lệ 44,8% so với cán bộ, viên chức toàn trường.

- Số lượng giáo viên là người dân tộc: 2/2 nữ, tỉ lệ 3,44% so với càn bộ, viên chức toàn trường.

- Trường được công nhận chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2018.

 

1. Thuận lợi

Học sinh của trường là con em của nhân dân  xã Cam Thành Bắc. Đại đa số là con em gia đình nông dân, con của quân nhân nên các em phần lớn đều ngoan ngoãn, lễ phép, có tinh thần học tập vươn lên.

Cha mẹ học sinh ngày càng quan tâm hơn đến việc học của con em.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đều nhất trí cao với kế hoạch đề ra.

Cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đầy đủ, là cơ sở, động lực để trường hoàn thành nhiệm vụ.

2. Khó khăn

Chất lượng học tập của học sinh ở một số bộ môn chưa cao. Tỉ lệ học sinh yếu có giảm nhưng vẫn còn nhiều.

Nhiều học sinh chưa quen với phương pháp học tập mới, không tích cực độc lập suy nghĩ để nắm vững kiến thức bài học nên kết quả học tập không cao.

Phần II

Nhiệm vụ năm học

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

1.2. Nhà trườngtạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường, phê duyệt trước khi thực hiện.

1.3. Tăng cường tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá thông qua nghiên cứu bài học; vận dụng các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học và tổ chức các hoạt động chuyên môn qua mạng theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

1.4. Thực hiện việc giảng dạy kết hợp với ôn tập trong suốt thời gian của năm học (tuần, chương, tháng, học kỳ), xây dựng và hoàn thiện đề cương ôn tập ngay trong học kỳ I, nhất là đối với khối lớp cuối cấp, các tổ nhóm chuyên môn cần rút kinh nghiệm của năm học trước để điều chỉnh lại kế hoạch ôn tập và đề cương ôn tập theo từng giai đoạn cụ thể, nội dung cụ thể và phân loại mức độ kiến thức ngay trong đề cương ôn tập sao cho phù hợp với tình hình của trường và đối tượng học sinh của trường, tìm giải pháp để nâng cao chất lượng tại đơn vị.

2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

a) Bồi dưỡng học sinh giỏi(HSG)

Xây dựng phong trào HSG là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm của đội ngũ giáo viên. Vì vậy, giáo viên giảng dạy các bộ môn tiến hành phân loại, phát hiện sớm và chọn HSG để bồi dưỡng từ các lớp đầu cấp THCS và liên tục trong những năm học của cấp học; việc tổ chức bồi dưỡng HSG được bố trí học trái buổi, tham khảo tài liệu, tự học ở nhà.

Hằng năm nhà trường tổ chức kiểm tra sàng lọc, bổ sung học sinh mới thay cho học sinh không đạt yêu cầu trong quá trình tham gia học bồi dưỡng.

b) Phụ đạo học sinh yếu

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao việc phụ đạo học sinh yếu theo công văn số 1112/SGDĐT-GDTrH ngày 13/92013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động phụ đạo học sinh học lực yếu, kém.

3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ (tiếng Anh)

a) Triển khai đổi mới công tác kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực học sinh theo các công văn và quyết định của Bộ GDĐ.

b) Triển khai dạy Chương trình tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 theo Công văn số 1443/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2016 của Sở GD&ĐT và công văn số 520/PGDĐT ngày 30/8/2017 của phòng GD&ĐT Cam Lâm cho học sinh lớp 6/5 và 6/6.

c) Tham gia bồi dưỡng và thi nâng ngạch giáo viên tiếng Anh đạt hiệu quả. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán để từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh đối với bộ môn tiếng Anh.

4. Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động GDHN theo tinh thần lồng ghép và tích hợp vào các hoạt động, các môn học thích hợp (Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Công nghệ…), theo các chủ điểm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Nhà trườngphối hợp với các cơ sở đào tạo TCCN, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp khác cho học sinh như: tham quan cơ sở đào tạo; tổ chức các buổi nói chuyện, tư vấn nghề nghiệp… Có nhiều giải pháp nhằm đa dạng hóa các hình thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

- Phối hợp cùng Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp Cam Lâm để tổ chức dạy nghề cho học sinh đảm bảo số tiết và chương trình theo quy định (đảm bảo tỷ lệ học sinh tham gia học nghề phải đạt ít nhất 80% trên tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề).

5. Tiếp tục thực hiện giáo dục đạo đức, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học,… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

6. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo Công văn số 3633/BGDĐT-GDTrH ngày 26/7/2016 của Bộ GDĐT, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường.

7. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

8. Về tổ chức giáo dục hòa nhập (GDHN) học sinh khuyết tật

a) Tiếp tục thực hiện Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2006 của Bộ GDĐT ban hành quy định về GDHN dành cho người tàn tật, khuyết tật; Kế hoạch GDHN học sinh khuyết tật cấp THCS được phê duyệt theo Quyết định 1105 ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

b) Thực hiện Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020” trong đó có xác định đến năm 2020 phải huy động được 70% trẻ khuyết tật tham gia GDHN.

c) Tiếp tục thực hiện Công văn số 1560/SGDĐ-GDTrH ngày 19/9/2016 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp trung học.

d) Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy Đảng và chính quyền xã Cam Thành Bắc, phối hợp với các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động đưa Luật Người khuyết tật vào cuộc sống làm cho mọi lực lượng xã hội nhận thức đúng và nâng cao trách nhiệm tham gia đóng góp thực hiện phương thức GDHN trẻ khuyết tật theo Luật định.

đ) Nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện GDHN, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học trong đó chú ý xác định mục tiêu có biện pháp tăng tỉ lệ duy trì đối với học sinh khuyết tật để đạt tỉ lệ huy động 70% trẻ khuyết tật đến trường hòa nhập vào năm 2020. Nhà trườngtiếp tục có các biện pháp cụ thể duy trì số trẻ khuyết tật tham gia hòa nhập không bỏ học vì khó khăn trong học tập, điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

e) Thực hiện việc đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục học sinh theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục học sinh THCS, THPT trong đó đối với học sinh khuyết tật có quy định cụ thể.

g) Nhà trườngliên hệ với trường Tiểu học Cam Thành Bắc, Tiểu học Tân Sinh để nhận đầy đủ hồ sơ theo dõi học sinh khuyết tật trong quá trình học ở trường Tiểu học.

9. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên theo hướng dẫn tại Công văn số 319/PGDĐT ngày 11/9/2017 của Phòng GD&ĐT.

10. Công tác giáo dục thể chất trong trường học

a) Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo quy định tại các văn bản hướng dẫn.

b) Tập trung triển khai hiệu quả Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 cử Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

11. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THCS

- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 600/PGDĐT ngày 18/9/2017 của Phòng GDĐT triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và THCS.

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

1. Đổi mới phương pháp dạy học

a) Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài học; sử dụng các phần mềm dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn với từng nội dung kiến thức cụ thể, hỗ trợ cho bài giảng, thí nghiệm mô phỏng, tư liệu dạy học điện tử, soạn và dạy học bằng bài giảng điện tử. Cần lưu ý đến tính hiệu quả, không lạm dụng công nghệ thông tin để biến “đọc chép” thành “chiếu chép”, mang tính hình thứcmà phải biết kết hợp giữa các phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho bài giảng;khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau.

b) Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Toán  (STEM: Science – Technology – Engineering – Mathematic) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

a) Đa dạng hóa các hình thức dạy học/giáo dục; ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh; động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật theo Kế hoạch số 311/KH-PGDĐT ngày 31/8/2017 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2017 – 2018.

3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá

a) Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

b) Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

c) Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu:

- Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kỹ năng đã học;

- Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kỹ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kỹ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập;

- Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học;

- Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

d) Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi dạng PISA, câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi một lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình tiếng Anh Đề án Ngoại ngữ quốc gia theo Công văn số 3333/BGDĐT- GDTrH ngày  07/7/2016đối với môn ngoại ngữ; thực hiện tốt hướng dẫn học sinhthực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học để tham gia trong các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh.

đ) Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website “trường học kết nối” tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn. Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

4. Tổ chức và tham gia tốt các kỳ thi, hội thinăm học 2017-2018

- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện.

- Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2017-2018 cấp huyện và cấp tỉnh.

          -Cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh cấp huyện và cấp tỉnh.

- Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên dành cho học sinh trung học cơ sở cấp huyện và cấp tỉnh.

- Cuộc thi giải Toán, Vật lí và Olympic tiếng Anh qua Internet các cấp (nếu có).

- Cuộc thi giáo viên dạy học theo chủ đề tích hợp và học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp quốc gia (nếu có).

- Các cuộc thi khác do các cấp tổ chức...

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

a) Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung: dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học;... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn.

b) Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối” theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Trên cơ sở các nội dung đã triển khai của đợt bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên THCS hè 2017.

c) Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tham gia bồi dưỡng theo chuẩn qui định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” một cách hiệu quả.

d) Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường bằng hình thức trực tiếp và qua mạng theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, câu hỏi tự luận có chất lượng tốt ở từng khối lớp để xây dựng ngân hàng câu hỏi cho bộ môn trong toàn cấp học.

2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy (theo CV số 606/PGDĐT-TTr ngày 19/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

IV. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì và tiếp tục đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư viện đạt chuẩn - tiên tiến, kiểm định chất lượng giáo dục

1. Xây dựng và khai thác thiết bị trường học, phòng học bộ môn 

- Tiếp tục xây dựng phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn thực hiện theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trườngcó kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa các máy vi tính bị hỏng để đảm bảo số lượng máy đáp ứng nhu cầu học tập của học sinhđối với môn Tin học.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 của Bộ GDĐT về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên sử dụng, khai thác triệt để thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất của nhà trường, phục vụ cho việc tổ chức hoạt động dạy học, nghiên cứu. Kịp thời chấn chỉnh việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên và việc đăng ký các giờ thí nghiệm thực hành; chú trọng tổ chức phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong giáo viên và học sinh.

- Tăng cường công tác quản lý của hiệu trưởng về bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học; việc trang bị, quản lý, khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn thực hiện theo Công văn số 208/HD-PGDĐT ngày 13/5/2014. Tổ chức dạy đủ các tiết thí nghiệm, thực hành và phát huy hiệu quả, chất lượng các tiết học thực hành trên các phòng học bộ môn.

-Có biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viênvà giáo viên làm công tác thiết bị dạy học, quản lý phòng học bộ môn.

2. Xây dựng và duy trì thư viện trường học đạt chuẩn, thư viện tiên tiến 

- Tăng cường việc xây dựng và duy trì thư viện trường học đạt chuẩn, tiên tiến theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có kế hoạch mua sắm tài liệu và sách tham khảo để phục vụ tốt hơn cho công tác tra cứu, tham khảo, giúp giáo viên, học sinh có thêm những tri thức mới vận dụng vào quá trình dạy và học.

3. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Xây dựngkế hoạch duy trì và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 về Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

4. Công tác kiểm định chất lượng

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012, Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012, Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện báo cáo tự đánh giá theo quy định... Trong năm học 2017-2018 nhà trường đăng ký được đánh giá ngoài.

V. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; Tích cực dùng phần mềm soạn giảng Trí Việt để thực hiện các tiếtthao giảng,hội thi giáo viên dạy giỏi.Trong một học kỳ mỗi giáo viên dạy ít nhất 02 tiết có ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Hiệu trưởng quản lý và sử dụng địa chỉ Email do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp để cập nhật thông tin với phòng Giáo dục và Đào tạo, cử Văn thưtheo dõi công văn đến trên hộp thư và gửi thông tin báo cáo của đơn vị; Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên ban quản trị Website và tăng cường việc đăng tin, bài lên Website của các đơn vị.

3. Triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý trường học vào công tác quản lý thư viện, thiết bị và quản lý học sinh của nhà trường; đồng thời công tác báo cáo các đơn vị trường sẽ thực hiện qua phần mềm,sử dụng sổ điểm điện tử thay thế cho sổ điểm truyền thống.

4. Nâng cao chất lượng, và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

VI. Duy trì, nâng cao kết quả phổcập giáo dục

1. Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và PCGD THCS và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ (XMC) cho người lớn.

2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD theo hướng dẫn tại Công văn số 1336/SGDĐT-GDTXCN ngày 12/8/2016 của Sở GDĐT; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

3. Tíchcực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

4. Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng xã Cam Thành Bắc triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.

VII. Đổi mới công tác quản lý giáo dục THCS

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong GDĐT; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm gọn nhẹ.

2. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng tự chủ; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Hiệu trưởng tăng cường quản lý nề nếp, kỷ cương trong đơn vị. Khắc phục tình trạng thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Tích cực phối hợp với hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT; quản lý các khoản tài trợ thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

4. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 1974/SGDĐT-GDTrH ngày 23/11/2016 của Sở GDĐT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng các tác phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

5. Tăng cường việc quản lý dạy thêm, học thêm

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp:

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

- Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Công văn số 1242/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2013 của sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Công văn số 5631/UBND ngày 08/12/2015 của UBND huyện Cam Lâm về việc tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Cam Lâm.

- Các văn bản hướng dẫn của phòng GD&ĐT Cam Lâm về dạy thêm học thêm.

- Tổ chức cho giáo viên ký cam kết không tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường trái quy định.

VIII. Hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên môn các bộ môn

(Các phụ lục kèm theo Công văn số 1878/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2017 của Sở GDĐT Khánh Hòa)

IX. Công tác thi đua khen thưởng, thông tin báo cáo

Nhàtrường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 

Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian và nội dung: báo cáo đầu năm học, sơ kết kỳ I, tổng kết năm học, thống kê sĩ số học sinh hàng tháng và những báo cáo khác theo yêu cầu.

Chỉ tiêu phấn đấu:

            1. Đơn vị :             

- Trường : Lao động xuất sắc

- Tổ chức cơ sở Đảng: Trong sạch vững mạnh

- CĐCS  : Xuất sắc

- Đoàn TNCSHCM: Xuất sắc

- Đội TNTPHCM : Xuất sắc

2. Cá nhân :

            - Tỷ lệ CBGVNV đạt LĐTT cả năm : 52/58;   Tỷ lệ: 89,6%

          - Số CSTĐ cơ sở: 07;  

          - Số Bằng khen tỉnh : 03

          - Số GV dạy giỏi: huyện: 6;  trường: 21; GVCN giỏi cấp trường: 10

          - Số HS giỏi: Tỉnh: 2; huyện: 18; trường: 35%

3. Một số chỉ tiêu cơ bản khác:                    

-         Học sinh bỏ học : <0.5%

-         Học sinh lên lớp thẳng: 97%

-         Học sinh lên lớp ( kể cả sau khi thi lại): 99%

-         Học sinh giỏi cấp trường: 35%; Học sinh giỏi huyện: 18 em; HSG tỉnh:2 em

-         Học sinh có hạnh kiểm khá tốt: 98%; không có học sinh xếp hạnh kiểm yếu

-         Lớp tiên tiến:12/23 lớp ( Lớp tiên tiến đạt bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu phấn đấu chung; phải đạt chi đội mạnh; phong trào thi đua xếp từ 1à12)

Chi đội mạnh: 23/23 lớp; Tốt nghiệp THCS: 100%; Đỗ vào lớp 10 : 95%

          - Thực hiện chủ trương DS.KHHGĐ: 100%

          - Xây dựng cơ quan văn hóa : Tốt

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: Xuất sắc

- Thư viện trường: Tiên tiến

b) Đầu tư 2016-2017

- Hoàn thành cơ bản xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, tham mưu đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất và trang thiết bị.

- Rà soát trình độ đào tạo chuyên môn, Ngoại ngữ, Tin học của cán bộ, giáo viên, nhân viên để xây dựng kế hoạch cho đi học nâng cao trình độ trên chuẩn đạt 80% trình độ trên chuẩn, 70% giáo viên có chứng chỉ Tin học, 30% giáo viên có chứng chỉ Ngoại ngữ.

 Tiếp tục giữ chuẩn của trường chuẩn quốc gia; đăng ký đánh giá ngoài.

Tham mưu xây dựng và hoàn thành 02 phòng Tin học, 03 phòng bộ môn.

Đầu tư thêm trang thiết bị dạy học; trang bị thêm 4 Tivi màn hình 60 in lắp đặt tại các phòng học.

           Bê tông hóa sân trường, trồng cây xanh bóng mát; san lấp mặt bằng sân trường; xây cổng tường rào.

           Đầu tư đầy đủ đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm thực hành, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao theo hướng hiện đại.

Phần III

Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả

          1. Tổ chức thực hiện

          a)Phổ biến kế hoạch

 Kế hoạch phát triển giáo dục trường THCS Nguyễn Hiềnnăm học 2017- 2018 được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, viên chứcnhà trường, cơ quan chủ quản, Phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

 Niêm yết công khai Kế hoạch tại bản tin trường.

Đăng tải Kế hoạch lên website của nhà trường.

          c) Phân công thực hiện

- Hiệu trưởng 

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tới từng cán bộ, giáo viên, viên chức nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong năm học. Cụ thể:

- Phó Hiệu trưởng

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tổ trưởng chuyên môn

 Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác của tổ.

 Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của tổ, trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian và các nguồn lực thực hiện

- Giáo viên, viên chức

 Căn cứ kế hoạch của tổ để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đúng thời gian quy định, thông tin kịp thời những vướng mắc nhằm để bàn bạc, có các giải pháp để thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch phát triển nhà trường.

 Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch của nhà trường.

- Hội cha mẹ học sinh

 Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch của nhà trường.

 Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.

- Đối với học sinh

Không ngừng học tập, tích cự tham gia các hoạt động của nhà trường, ra sức rèn luyện các kỹ năng để thích ứng với các điều kiện xã hội, trở thành những người công dân tốt.

          2. Giám sát và đánh giá kết quả

            Thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá từng học kỳ và kết thúc năm học

           Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện định hướng phát triển của trường THCS Nguyễn Hiền trong năm học 2017-2018. Năm học 2017-2018 với nhiều thuận lợi, song cũng có rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Phấn đấu giữ vững thành tích đã đạt được trong những năm qua, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường sẽ đoàn kết, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 mà nhà trường đã đề ra./.

 

Nơi nhận:                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

       - Phòng GD-ĐT Cam Lâm;                                                                                (Đã ký)

       - UBND xã Cam Thành Bắc;                                                                    Trần Cao Như

       - Website trường;

        - Lưu: VT, (3b).